February 2015
28 Feb 2015 - 1st UCSI University Karate Championship

May 2015
1 - 3 May 2015 - East Malaysia Zone Shito Ryu Karate Championship

June 2015
1 - 3 May 2015 - East Malaysia Zone Shito Ryu Karate Championship

August 2015
29 - 30 August 2015 - Makdoz Merdeka Open Karate Championship 2015


All rights reserve by Malaysian Association of Shito-Ryu Karate-Do
Power by ZenTech IT Enterprise